ESMINN

Projectontwikkeling

Projectontwikkeling

Wat betekent het om duurzame energie op te wekken? Duurzame energie betekent eigenlijk energie dat uit bronnen komt die onuitputtelijk zijn. De meest bekende voorbeelden hiervan zijn natuurlijk: wind, zon en water. Als er energie wordt opgewekt met behulp van deze middelen, wordt er niks verbruikt en komt er geen CO2 vrij. Het is dus goed voor het milieu en het raakt nooit op. 

De overgrote gedeelte van ons energieverbruik wordt op het moment opgewekt met bronnen die wel uitgeput raken. Hieronder valt bijvoorbeeld olie, deze raakt namelijk ooit op, maar ook steenkool en gas. We hebben maar een bepaalde hoeveelheid van deze bronnen op onze aarde en dat betekent dat als we ze verbruiken, dat ze op den duur simpelweg opraken. Daarom wordt het steeds lastiger om deze bronnen te winnen. Daarnaast komt er bij de omzetting naar de energie die naar huishoudens of bedrijven gaat, CO2 vrij. Dit komt in onze atmosfeer wat voor klimaatverandering zorgt en dus een verhoogde zeespiegel door hogere temperaturen. Inmiddels is er een consensus dat de overstap naar duurzame energiebronnen nodig is om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Consequenties van het winnen van fossiele brandstoffen

Naast het opwarmen van de aarde, heeft het winnen van fossiele brandstoffen ook andere nadelen. Het proces zorgt namelijk ook voor verstoringen in de omgeving. De aardbevingen in Groningen worden veroorzaakt door het winnen van gas in de regio. In de golf van Mexico vond een milieuramp plaats toen een onderzeese boor naar olie is gelekt. Schaliegaswinning zorgt in de Verenigde Staten ervoor dat het water vervuild raakt. De vraag blijft waarom we niet al veel eerder zijn overgestapt?

Duurzaam hoeft niet meer duurder

Tegenwoordig is het niet meer perse zo dat het inkopen van groene energie duurder hoeft te zijn dan een grijze energiecontract. Door een groeiende interesse in duurzame energiecontracten, zijn de prijzen voor het inkopen van energie ook gedaald. Dit betekent dat veel mensen al overgestapt zijn op groene energie, en veel zijn ook nu al aan het overstappen. Zo stevenen we steevast af op een duurzame toekomst.

Wij zijn dé energiepartner voor het ontwikkelen van innovatieve en duurzame ontwikkelingen.

Interesse?

Neem dan contact met ons op.