ESMINN

Windenergie

Windenergie

Wind energie is een van de meest gangbare manieren om over te stappen op duurzame energie.  

Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk van het nationaal verbruik over te zetten naar duurzame energie bronnen, waarbij de grootste focus ligt op het meest voordelige en makkelijke manier om duurzame energie op te wekken: wind energie.


Het doel is natuurlijk om zoveel mogelijk van het nationaal verbruik over te zetten naar duurzame energie bronnen, waarbij de grootste focus ligt op het meest voordelige en makkelijke manier om duurzame energie op te wekken: wind energie.

Hoe maak je stroom van wind?

Een windturbine zet heel simpelweg wind om in stroom. Dit doet hij door het wind dat de rotorbladen in beweging zet ook gelijk de rotor zelf in beweging te brengen. Dit zet de generator daarom ook in beweging waardoor met behulp van een omvormer, de opgewekte stroom kan worden omgezet naar midden- of hoogspanningsniveau. Zo kan de windturbine worden aangesloten op het net.

Betere stroomopbrengst

Er zijn twee factoren die voor een grotere stroomopbrengst kunnen zorgen: grotere turbines en grotere hoogtes. De afgelopen jaren hebben windturbines nogal wat innovaties gezien, waaronder de mogelijkheid om ze groter te maken. Grotere windturbines, dus ook grotere bladen, zorgen voor een grotere stroomopbrengst en daarmee dus ook een grotere vermogen. Op dit moment wordt per turbine meer stroom opgewekt dan voorheen, namelijk bij een twee keer zo grote turbine, wordt vier keer zoveel opgewekt! En met een verdubbelde windsnelheid, is het vermogen acht keer zo groot.

Daarnaast is een grotere hoogte ook een positieve invloed op het stroomopbrengst. Dit komt omdat hoger in de atmosfeer de wind harder waait dan dichterbij de aarde. Daarom neem het windvermogen snel toe naarmate de windturbine zich op grotere hoogste bevind. Daarbovenop, is er minder turbulentie op grotere hoogtes omdat er minder invloed van gebouwen, bomen en andere elementen aan te pas komt.

Milieuvriendelijkheid

Er heerst een mythe over de productie van windturbines waar beweert wordt dat deze de positieve effecten van het duurzaam opwekken teniet zou doen. Het idee is dat de productie, opbouw en transport meer negatieve effecten hebben op het milieu dan het positieve effect van energie opwekken met behulp van wind. De terugverdientijd van een windturbine is, daarentegen heel kort. Het kost ongeveer een half jaar draaien om net zoveel energie op te wekken als er nodig is om deze 20 jaar te laten produceren.

Daarnaast, is wind energie ook nog eens aantrekkelijk omdat het gewoon lokaal kan worden opgewekt. Dit zorgt ervoor dat er geen vermogensverlies is en dat de omgeving ook bewuster met energie omgaat.